Oranjes bezorgen zichzelf alweer zeer slechte PR

En weer slaagde leden van het Huis van Oranje er in zichzelf een PR-blunder te bezorgen. Het voornemen om nationaal erfgoed te veilen om er zelf beter van te worden is slecht gevallen. Vermoedelijk prinses Christina heeft een aantal kunstvoorwerpen te koop aangeboden via Christie en de kunstwereld en veel burgers spreken er schande van dat zelfs geen poging  is gedaan de kunst in Nederland te houden. Temeer daar de rijkdom van de Oranjes vrijwel geheel is ontstaan ‘in dienst’ van het land: koning Willem 1 kwam vrijwel berooid aan in Scheveningen in 1813.

“Er hangt toch een zweem van arrogantie rond de houding waarmee de koninklijke familie steeds weer de plank mis slaat. Kennelijk is er niemand in de directe omgeving die hun eens kan influisteren het morele kompas wat bij te stellen”, schrijft een lezer van NRC.

“Waar het om gaat is dat deze familie niet een gewone Nederlandse familie is. Deze familie is representant van Nederland. Daarvoor wordt zij meer dan vorstelijk beloond. Daarvoor geniet zij allerlei privileges. Daarom accepteren wij allerlei daden, tot criminele aan toe (Bernhard).

Alles wat deze familie heeft verworven, dankt zij aan hun publieke functie. Daarom is hun kunstbezit niet als puur privé-bezit te kenmerken. En zelfs als dat strikt juridisch wel zo zou zijn, is het ordinair verpatsen van dat kunstbezit schokkend.”, schrijft een tweede.

“Het paleis waar de Oranjes nu naar verhuizen is net door ons allen betaald en voor 63.000.000 euro verbouwd. Dan zou je denken, ook hun gigantische belastingvrije door ons betaalde salarissen indachtig, dat ook zij het idee zouden hebben dat ‘noblesse oblige’.”, schrijft een derde.

Na de Panama-papers, de belastingvermijding, het gedoe rond de extra betaling geregeld met een vorig kabinet kabinet, de kosten  voor de Groene Draeck, het vele gratis vliegen, prins Bernhard 1 en prins Bernhard 2, weer een voorbeeld dat de familie Oranje niet echt dankbaarheid uitstraalt, maar wel inhaligheid.